ŠTO JE VASTU (VASATI)?

ŠTO JE VASTU (VASATI)?

Vastu znači prostor (s kratkim a), Vaastu (s dugim a) znači omeđen prostor.To su primjerice kuća, ograda, tijelo, auto, posuda,... bilo što omeđeno. Mi ćemo se zadržati na kućama, zgradama, prostorijama, dvorištima.
Vasati je cjeloviti arhitektonski koncept koji je razvijen za potrebe zapada, a temelji se na Vastuu, staroindijskoj znanosti gradnje.
Vasati je sanskrtski izraz koji označava kuću, od kojeg se također izvodi i riječ Vastu. Odnosi se na moderan oblik stare indijske umjetnosti gradnje u svojoj varijanti prilagođenoj europskom kontinentu.
Vasati počiva na vječnim prirodnim zakonima prema kojima se u Indiji već nekoliko tisuća godina grade kuće, hramovi, pa i čitavi gradovi.
Mudraci drevne Indije vjerovali su da oblikovanje stambenog prostora bitno utječe na čovjeka i njegovu sudbinu.
Iskustvo mnogih naraštaja vedskih arhitekata i graditelja potvrdilo je taj stav i potkrijepilo ga dodatnim spoznajama. Tradicija Vastua u Indiji održala se sve do današnjeg dana, te nudi trenutno najutemeljeniju znanost o arhitekturi povezanu s čovjekom. Vasati kuća smatra se mikrokozmosom u kojem su sadržane sve energije i sile koje djeluju u svemiru.
Ona djeluje poput leće koja fokusira prirodne i kozmičke sile na svoje stanare i tako povezuje čovjeka s njegovom okolinom. Već prema osobinama leće, te sile potječu ili sprječavaju razvitak čovjeka. Kako je svaka osoba jedinstvena, oblikovanje stambenog prostora prema Vasatiju je individualno.
Bezvremenski prirodni zakoni vedske arhitekture moraju se primijeniti u odnosu na svaku osobu pojedinačno da bi se stvorio prostor koji je za nju harmoničan.
Tradicionalno Vastu potječe iz Veda i spada pod Sthapatja vedu (nauka o gradnji), što je drugi naziv za Vastu. Radi se samo o različitim terminima.
Prema Vastu spisima stvoritelj svemira naziva se Višvakarman. On je arhitekt svemira i stvara strukture jer kuća nije samo skupina cigli.
Cijeli svemir je vrlo precizna matematička proporcija.
Zabilježeno je da je postojao jedan čovjek koji je gradio prve kuće prema Vastu principima po imenu Majan (nema veze sa Majama, Astecima i Inkama).
Njega naročito cijeni i navodi u svojim knjigama, dr. Ganapati Sthapati, jedan od vodećih stručnjaka za Vastu danas u svijetu koji ima svoj sistem koji se naziva majonski sistem.

naprijed