SRI MERU PIRAMIDA

SRI JANTRA I KEOPSOVA PIRAMIDA

Dvodimenzionalna Šri jantra ima puno trokuta, a najveći trokuti (podebljani) imaju proporcije kao i Keopsova piramida.
Jantra u sebi sadrži 9 velikih trokuta, koji su isprepleteni na takav način da oblikuju 43 mala trokuta u mrežu koja simbolizira cijeli univerzum ili simboličnu maternicu kreacije.

keopsova piramida.


Sri jantra

KEOPSOVA PIRAMIDA

Što da se kaže o Keopsovoj piramidi? O njoj je napisano mnogo tekstova i knjiga. Neki od njih spadaju u svetu geometriju Vastua koja se uči na trećem stupnju moje škole. Dolje su navedeni podaci o Keopsovoj piramidi prikupljeni na različitim internetskim stranicama.

www.inet.hr
www.alternativnahistorija.com
www.blog.hr
....................................................................natrag