SRI MERU PIRAMIDA

SRI MERU PIRAMIDA I KEOPSOVA PIRAMIDA

Prema Vastu filozofiji na sjeveroistok stana ili kuće stavlja se Šri Meru Piramida koja je trodimenzionalna Šri jantra.
Matematičke proporcije su identične onima u Keopsovoj piramidi i kut je identičan - 51 stupanj i 52 minute.
Najmoćniji ulaz prema Vastuu je direktno sa istoka. Naravno, ulaz u egipatskim piramidama je direktno na istoku.


unutrašnjost keopsove piramide.


Nacrt Sri Meru jantre


Sri Meru piramida (Po nacrtima Peras Ignaca)
Možete kupiti ovdje


naprijed