Novosti

Slimbox 2 example page

Novosti

ZADNJI TEČAJ VASTUA U HRVATSKOJ:

14 i 15.10.2017 održao se VASTU 1 u Zagrebu sa 6 novih polaznika.


TRENUTNA GRADNJA NOVIH VASTU KUĆA

Završava se gradnja sa još dvije kuće.